Lääkehoidon päivä on joka päivä

Useille säännöllistä lääkitystä käyttäville lääkehoidon päivä on joka päivä. Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietetään vuosittain viikolla 11. Tänä vuonna varsinainen päivä on torstaina 14.3.2024 ja sen teemana on ”Lääkehoidon päivä on joka päivä”.

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen päivä ja sen tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kysymään ja keskustelemaan lääkkeistä, lääkehoidoista ja hoidon tavoitteista.  

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon – Älä jää yksin lääkehoitosi kanssa!

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. Opas on luettavissa sähköisesti Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla ja se on saatavilla selkosuomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Oppaasta on laadittu myös tiivistelmiä, jotka on käännetty usealle eri kielelle. Uutena oppaaseen pohjautuen on tuotettu selkopuhevideo, jonka tavoitteena täydentää jo olemassa olevaa saavutettavaa tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä. 

Älä jää yksin lääkehoitosi kanssa! Jos lääke ei auta, saat lääkkeestä haittavaikutuksia tai sinulla on ongelmia lääkkeen käytössä, ota yhteyttä lääkäriin, hoitajaan tai apteekkiin.

Tervetuloa Lääkehoidon päivän webinaariin 14.3.2024

Lääkehoidon päivän päätapahtumana järjestetään ”Lääkehoidon päivä on joka päivä” -webinaari torstaina 14.3.2024 klo 13.00–15.15. Webinaarin kohderyhmänä ovat lääkkeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat. 

Webinaarissa kuullaan useita lääkkeiden käyttäjien puheenvuoroja. Maksuton webinaari on avoin kaikille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Webinaari on katsottavissa myös jälkikäteen saman linkin alta kevään 2024 ajan. 

Lääkehoidon päivän vuosittaisesta teemasta ja suunnittelusta vastaa Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto. Lääkehoidon päivästä viestitään myös muun muassa Tunne lääkkeesi Facebook -sivuston kautta.

Lisätietoja:

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon: https://fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon 

Näin käytät lääkettä turvallisesti -selkopuhevideo: https://www.youtube.com/watch?v=kVxuyz_LzFM 

Lääkehoidon päivä on joka päivä -webinaari 14.3.2024 klo 13.00–15.15: https://superliitto.videosync.fi/laakehoidon-paiva-2024/

Tunne lääkkeesi -Facebook sivu: https://www.facebook.com/tunnelaakkeesi

Lääkehoidon päivän verkkosivu: www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakehoidon-paiva)

Kirjoittaja: 

Päivi Kiviranta, kehittämisasiantuntija

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Scroll to Top