Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueet ovat merkittävä osa Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta.

Niiden tehtävänä on järjestää ja tuottaa laadukkaita terveys- ja sosiaalipalveluita alueellisesti, pyrkien edistämään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Näiden alueiden avulla tavoitellaan entistä kattavampia ja yhdenvertaisempia palveluita, jotka vastaavat paremmin alueen asukkaiden tarpeisiin.

Hyvinvointialueiden lukumäärä

Suomessa toimii yhteensä 21 hyvinvointialuetta, jotka kattavat koko maan. Esimerkiksi Uudellamaalla, maan tiheimmin asutulla alueella, toimii useita hyvinvointialueita varmistaen alueen monipuolisten palveluiden saatavuuden. Näiden alueiden toiminnasta vastaa valittu valtuuston ja hallituksen muodostama hyvinvointialueen toimielin. Tämä toimielin vastaa päätöksenteosta ja strategisesta suunnittelusta alueellaan.

Onko HUS hyvinvointialue?

Vaikka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) onkin suuri terveydenhuollon toimija, se ei ole itsessään hyvinvointialue. Sen sijaan HUS toimii osana Uudenmaan hyvinvointialuetta, joka vastaa terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Uudenmaan alueella. Näin ollen HUS on tärkeä osa alueen terveyspalveluiden kokonaisuutta, mutta se toimii hyvinvointialueen määrittelemien päämäärien ja linjausten pohjalta.

Miksi hyvinvointialueet perustettiin?

Hyvinvointialueiden perustaminen ja toiminta ovat osa laajempaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, jonka tavoitteena on vastata väestön ikääntymisen, terveyserojen kasvun ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden asettamiin tarpeisiin. Lisätietoa hyvinvointialueista ja niiden tarjoamista palveluista löytyy alueen virallisilta verkkosivuilta sekä sosiaalisen median kanavilta.

Hyvinvointialueet Suomessa

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Hyvinvointialueiden tehtävänä on järjestää ja tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluita alueellisesti, tavoitteenaan edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.


Suomessa toimii yhteensä 21 hyvinvointialuetta, jotka kattavat koko maan.


Hyvinvointialueiden toiminnasta vastaa alueen valittu valtuuston ja hallituksen muodostama hyvinvointialueen toimielin.


HUS toimii osana Uudenmaan hyvinvointialuetta, mutta se ei ole itsessään hyvinvointialue.

Lisätietoa hyvinvointialueista ja niiden tarjoamista palveluista löytyy alueen virallisilta verkkosivuilta sekä sosiaalisen median kanavilta. Oman alueesi hyvinvointialueen löydät sivun yläosasta.

Scroll to Top