Ikääntyneiden Kätketyt äänet

punainen ruusu lakastunut kiskojen paalla

Hiljaisten äänet kuuluviin

15.06. on kansainvälinen ikääntyneiden kokeman kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen päivä. Suomessa päivää on vietetty teemalla Kätketyt äänet. Mielestäni nimi kuvastaa hyvin tätä ongelmaa.

Ikääntyneiden kokema väkivalta ja kaltoinkohtelu jäävät hyvin usein piiloon. Kaltoinkohtelun kokijat ja tekijät jäävät usein huomaamatta ja liian moni jää ilman apua.

Valitettavasti myös yhteiskunnassa tähän ei olla panostettu riittävästi. Samaan aikaan, kun muuhun naisten kokemaan lähisuhdeväkivaltaan ollaan Istanbulin sopimukseen liittymisen myötä panostettu viime vuosina enemmän, ikääntyneiden kohdalla mahdollisuuksia auttaa on hankaloitettu ja rahoitusta vähennetty.

surullisuus, masennus, väkivalta

Onneksi ikääntyneiden kanssa työskentelevien ammattilaisten, vapaaehtoisten ja päättäjienkin joukosta löytyy myös ihmisiä, jotka haluavat tuoda tätä asiaa esiin. Ilolla olen myös huomannut, että monet haluavat saada lisää tietoa, jotta pystyisivät puuttumaan väkivaltaan ja mahdollistaa sen loppumisen ja ihmisten auttamisen.

Apua väkivaltaan ja kaltoinkohteluun

Mutta kuinka voit auttaa läheistäsi tai jotakuta toista, jonka epäilet kärsivän kaltoinkohtelusta tai lähisuhdeväkivallasta?

  • 1. Tärkein asia on varmasti ottaa asia puheeksi tavalla tai toisella. Kysy rohkeasti, jos epäilet asiaa. Usein väkivaltaan liittyy paljon häpeää ja asiasta puhuminen jollekin toiselle on vaikeaa, mutta arvokkaasti puhumalla ja kunnioittavasti kohtaamalla.
  • 2. Ehdota, että tilanteeseen haettaisiin apua. Esimerkiksi Suvanto ry:stä apua saa ilmaiseksi ja asiakkaaksi voi tulla myös nimettömänä. Vakavassa ja turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa kannattaa hakeutua turvakotiin. Turvakotien palvelut ovat myös maksuttomia ja tietoa vapaista paikoista saa esimerkiksi soittamalla Nollalinjan auttavaan puhelimeen tai mihin tahansa turvakotiin. On hyvä muistaa, että turvakodit ovat myös ikääntyneitä väkivallan uhreja varten ja sinne voi hakeutua myös miehet.
  • 3. Tekijäkin voi saada apua. Kaltoinkohtelun ja väkivallan loppumisen kannalta on tärkeää, että tekijää autetaan, jos hän on halukas ottamaan apua vastaan. Suvanto tarjoaa keskusteluapua myös väkivallan tekijöille.

Kuinka tunnistaa väkivalta?

Alla vielä muutamia yleisimpiä ikääntyneiden kokeman väkivallan ja kaltoinkohtelun muotoja, jotta sen tunnistaminen olisi helpompaa:

  • Fyysinen väkivalta on väkivaltaa, joka ilmenee henkilön ruumiillisen koskemattomuuden tahallisena loukkauksena. Esimerkiksi lyömistä, potkimista, tukistamista, kuristaminen ja niin edelleen.
  • Henkinen väkivalta on henkilön psyykkisen hyvinvoinnin tahallista vahingoittamista. Se voi ilmetä esimerkiksi toisen haukkumisena, mitätöimisenä, alistamisena, eristämisenä tai kontrollointina.
  • Taloudellinen väkivalta on henkilön taloudellisiin asioihin liittyvän itsemääräämisen tahallista loukkaamista, taloudellista hyväksikäyttöä tai huijaamista.
  • Kulttuuriin tai uskontoon sidoksissa oleva väkivalta on henkilön tai henkilöryhmän itsemääräämisoikeutta rajoittavaa toimintaa esimerkiksi hengellisessä yhteisössä.
  • Seksuaalinen väkivalta on henkilön seksuaalisen koskemattomuuden tai itsemääräämisoikeuden tahallista loukkaamista.
  • Hoidon laiminlyönti on väkivaltaa, jossa henkilö jätetään vaille hoitoa, apua, huolenpitoa tai muuta perustarpeiden tyydyttämistä tilanteissa, joissa hän on näistä riippuvainen

Tehdään siis yhdessä kaikkemme, jotta saisimme yhteiskuntamme hiljaisimpien äänet kuuluviin ja väkivallasta kärsiville apua. Lisätietoja mm. osoitteista www.suvantory.fi ja www.nollalinja.fi    

Janne Pulkkinen

Kirjoittaja on Suvanto ry:n Toiminnanjohtaja

Scroll to Top