Astmaa sairastavalla on oikeus hyvään elämänlaatuun

dust, virus, flu-4239943.jpg

Hyvä elämänlaatu kuuluu kaikille

Elämänlaatu on termi, jota käytetään monissa yhteyksissä. Hyvä elämänlaatu tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Iän karttuessa yhä useammalla ihmisellä voi olla loppuelämän kaverina jokin pitkäaikaissairaus, joka vaikuttaa myös elämänlaatuun. Yksi yleisimmistä elämänlaatuun vaikuttavista pitkäaikaissairauksista on astma.

Lähes kaikilla on lähipiirissä tai ainakin tuttavapiirissä joku, jolla on astma. Moni osaa varmaan myös kertoa, minkälainen sairaus astma on ja monella on jokin mielikuva tyypillisestä astmaatikosta. Jokainen astmaa sairastava on kuitenkin erilainen ja jokaiselle astmaatikolle hyvä elämänlaatu tarkoittaa eri asioita.

Astmaoireet heikentävät elämänlaatua

Liian moni astmaatikko tyytyy heikompaan elämänlaatuun sairauden oireiden takia. Monella oireet pahenevat pikkuhiljaa ja niihin tottuu, moni sopeutuu oireisiin ja sopeuttaa elämäänsä niiden mukaan. Rivakka sauvakävelylenkki muuttuu rauhallisemmaksi, väsymyksen lisääntyminen ajatellaan liittyvän ikään, hengästyminen huonoon kuntoon.

Ikääntyminen ei kuitenkaan tarkoita, että pitäisi tyytyä astman huonoon hoitotasapainoon. Koskaan ei ole liian myöhäistä pyrkiä hoitamaan astmaa mahdollisimman hyvin. Astman hyvällä hoidolla pyritään pitämään astman oireet mahdollisimman vähäisinä ja turvaamaan iänmukainen toiminta- ja työkyky.

Lääkehoito- ja omahoito-ohjeiden päivittäminen kannattaa

Moni iäkkäämpi astmaatikko on saanut lääkehoito- ja omahoito-ohjeet jo kauan aikaa sitten. Lääkehoitoa tai omahoidon ohjeita ei ehkä ole päässyt päivittämään omaan terveyskeskukseen. Tai ei ole edes tietoa, onko omalla terveysasemalla astmaan erikoistunutta henkilökuntaa, jonka luona voisi käydä säännöllisesti kontrollissa sekä tarkistuttamassa lääkkeenottotekniikkaa.

Reseptien uusiminen ilman lääkkeenottotekniikan tarkistamista voi aiheuttaa sen, että astman oireet pahenevat vähitellen. Jokaisella astmaatikolla on oikeus säännöllisiin kontrolleihin. Säännöllisien kontrollien yhteydessä tulee varmistettua, että omahoito toimii ja toimintakyky säilyy myös kontrollien välissä.

Hoitosuosituksiin on tullut päivityksiä

Keväällä 2022 on päivitetty astman hoitokäytäntöjä ohjaava Käypä Hoito-suositus. Tämä suositus ohjaa terveydenhuollon henkilökuntaa astman hoidossa. Se kokoaa yhteen myös uusinta tutkittua tietoa ja antaa tietoa hyviksi havaituista hoitokäytännöistä.  Uudessa suosituksessa on lisäksi päivitettyä tietoa lääkehoidosta.

Monelle astmaatikolle on aiemmin annettu ohjeeksi tuplata hoitava lääke aina astman pahenemisvaiheiden tai flunssan yhteydessä. Uuden hoitosuosituksen mukaan lääkehoitoa säädellään astman hallinnan mukaan. Astman pahenemisvaiheiden omahoidossa on luovuttu hengitettävän kortikosteroidiannoksen rutiininomaisesta suurentamisesta. 

Uuden suosituksen mukaan pahenemisvaiheissa on tärkeää ottaa käyttöön avaava lääke ja käyttää sitä henkilökohtaisen ohjeen mukaan siihen asti, että astmaoireet helpottavat. Jos oireet eivät helpota avaavan lääkkeen annoksen lisäyksellä, on mentävä lääkäriin. Lääkäri arvioi lisälääkkeiden tarpeen.

Käypä hoito -suositus korostaa, että sairastavan on ymmärrettävä mistä astmassa on kyse, mitkä ovat hoidon pääperiaatteet ja omahoito-ohjeet ja miten hoitoon on itse sitouduttava. Lisäksi sairastavan on hallittava käytössä olevien astmalääkkeiden oikea inhalaatiotekniikka. Nämä kaikki asiat käydään astmakontrollien yhteydessä läpi, joten myös tästä syystä säännölliset kontrollit terveydenhuollossa ovat tärkeitä.

Onko terveys- ja hoitosuunnitelma tuttu?

Jokaisella pitkäaikaissairaalla, myös astmaa sairastavalla, on oikeus terveys- ja hoitosuunnitelmaan. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että pitkäaikaissairaalle on laadittava hoidon tueksi terveys- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman laativat pitkäaikaissairas ja terveydenhuollon ammattihenkilö yhdessä.

Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan tunnistetut hoidon tarpeet ja hoidolle asetetut tavoitteet. Tavoitteet asettaa pitkäaikaissairas itse. Terveydenhuollon ammattilainen kirjaa suunnitelmaan tiedot lääkehoidosta, seurantasuunnitelman ja suunnitellun tuen tarpeen. Tarkoituksena on luoda suunnitelma, joka kertoo koostetusti sekä pitkäaikaissairaalle että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sairastavan tarpeet, hoidon tavoitteet, hoidon pääperiaatteet sekä sovitun seurannan.

Suunnitelma dokumentoidaan ja sitä päivitetään säännöllisesti kontrollikäyntien yhteydessä. Dokumenttia pääsee tarkastelemaan Kanta.fi-palvelusta, joten jos kotona unohtuu mitä on sovittu, Kanta.fi-palvelusta löytyy yhdessä tehty suunnitelma, jonne on kirjattu kaikki tärkeimmät asiat yhteistuumin.

Säännölliset kontrollit kannattavat

Astman hoidon tavoitteita ovat oireettomuus, keuhkojen normaali toiminta ja pahenemisvaiheiden estäminen. Suurin osa astmaatikoista voi elää oireetonta hyvää elämää, kunhan tärkeimmistä asioista on sovittu yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa ja astmaatikko osaa omahoidon pääperiaatteet ja saa tarvittavaa tukea lääkehoidon toteuttamiseen. Jokaisen astmaatikon astma on erilainen ja siksi jokainen tarvitsee yksilölliset ohjeet.

Säännölliset kontrollit terveys- ja hoitosuunnitelman mukaisesti antavat turvaa astmaatikolle      ja kertovat terveydenhuollon ammattilaisille astman hoitotasapainosta. Kun lääkehoito ja astman muu omahoito sujuvat hyvin, myös pahenemisvaiheiden riski pienenee ja elämänlaatu paranee.

Vertaistuesta voimaa ja jaksamista arkeen

Vaikka jokaisen astmaatikon astma on omanlaisensa niin vertaistuki tutkitusti auttaa jaksamaan paremmin ja tuo elämään iloa, sosiaalisia suhteita ja vinkkejä pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen. Järjestöt ovat hyvä väylä hakeutua vertaistuen piiriin. Astmaatikoille löytyy paljon toimintaa ja vertaistukea Allergia-, iho- ja astmaliiton paikallisista jäsenyhdistyksistä sekä verkosta. Tutustu Allergia-, iho- ja astmaliiton tapahtumiin (Tapahtumat – Allergia.fi) ja tule mukaan toimintaan (Tule mukaan – Allergia.fi)!

Katariina Ijäs
asiantuntija, allergia, iho ja astma
Allergia-, iho- ja astmaliitto

Kaipaatko neuvoja astman hoitoon? 26.4.–19.5. palvelee maksuton astmaneuvontapuhelin, jossa keuhkosairauksien erikoislääkäri vastaa kysymyksiin astmasta ja sen hoidosta. Lue lisää: https://www.allergia.fi/uutiset/maksutonta-keuhkosairauksien-erikoislaakarin-neuvontaa-astmasta-26.4-19.5/

Lue lisää astman hoidosta ja terveys- ja hoitosuunnitelmasta:

Astma – Allergia.fi

Astma (kaypahoito.fi)

SLL12019_41.pdf (helsinki.fi)

Scroll to Top