Mikä on normaali verenpaine? – Selkeä opas verenpaineesta.

Verenpaine mittaus

Verenpaine on olennainen terveysmittari, joka heijastaa sydämen ja verisuoniston toimintaa. Mutta mikä on normaali verenpaine, ja miksi sen ylläpitäminen on niin tärkeää? Tässä artikkelissa käymme läpi näitä kysymyksiä, jotta voit ymmärtää paremmin oman terveytesi merkityksen.

Verenpaineen perusteet

Verenpaine ilmoitetaan kahdella arvolla: yläpaine (systolinen) ja alapaine (diastolinen). Systolinen mittaus kuvaa sydämen supistumisvaihetta, kun taas diastolinen mittaus kertoo sydämen lepovaiheen paineen. Normaalin verenpaineen arvot vaihtelevat iän ja terveydentilan mukaan.

Miksi normaali verenpaine on tärkeää?

Normaalin verenpaineen ylläpitäminen on avainasemassa sydämen ja verisuoniston terveydelle. Korkea verenpaine voi aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja, aivohalvauksia sekä muita terveysongelmia. Pitämällä verenpaineen normaalilla tasolla voimme vähentää näiden sairauksien riskiä.

Normaali verenpaine ikääntyneillä

Verenpaineen tavoitearvot:

Verenpaineen tavoitearvo on kotona tehdyissä mittauksissa alle 135/85 mmHg, vastaanotolla alle 140/90 mmHg. Jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus, kuten diabetes tai krooninen munuaistauti, tavoite on tätäkin alhaisempi (esim. alle 130/80 mmHg), jos se vain on mahdollista. Korkea ikä ei sinänsä vaikuta tavoitteisiin, mutta käytännössä yli 80-vuotiailla tavoite voisi olla alle 150/90 mmHg.

 • Lääkehoitoa suositellaan, jos vastaanotolla mitattu systolinen painetaso on elintapahoidoista huolimatta ≥ 140 mmHg tai diastolinen ≥ 90 mmHg ja
  • kotona itse mitattu systolinen painetaso on ≥ 135 mmHg tai diastolinen painetaso ≥ 85 mmHg tai
  • verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnissä systolisen paineen päivätaso on ≥ 135 mmHg tai diastolinen päivätaso ≥ 85 mmHg.
 • Hoidon tavoitteena on alentaa verenpaine
  • < 140/90 mmHg:iin (kotitaso < 135/85 mmHg)
  • < 130/80 mmHg:iin (kotitaso < 125/80 mmHg), jos tautiriski on suuri ja tavoite voidaan haitoitta saavuttaa
  • < 150/90 mmHg:iin (kotitaso < 140/85 mmHg), jos potilas on > 80-vuotias. Yksilöllisesti matalampikin tavoite mahdollinen.
  • < 140/80 mmHg:iin (kotitaso < 135/80 mmHg), jos potilaalla on diabetes. Tiukempaan hoitotavoitteeseen < 130/80 mmHg (kotitaso < 125/80 mmHg) pyritään, jos se voidaan haitoitta saavuttaa.
  • < 130/80 mmHg:iin (kotitaso < 125/80 mmHg) kroonista munuaistautia sairastavalla (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) tai jos diabeettiseen tai ei-diabeettiseen nefropatiaan liittyy albuminuria (U-Alb > 300 mg/vrk tai U-Alb/Krea > 30 mg/mmol) ja tavoite voidaan haitoitta saavuttaa.
 • Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja aiheuttaa vuosittain noin 10,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Kohonneen verenpaineen ehkäisyn ja hoidon tavoitteena on estää siihen liittyviä kohde-elinvaurioita, vähentää ennenaikaisia sydän- ja verisuonitautitapahtumia ja -kuolemia ja lisätä terveiden elinvuosien määrää.
 • Aikuisikäisistä suomalaisista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. Vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla.
 • Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, mutta heistä vain noin 40 %:lla verenpaine on hoitotavoitteessa.

Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.11.2024). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi 

Terveelliset elämäntavat verenpaineen ylläpitämiseksi

Elintapamuutokset ovat keskeinen osa kohonneen verenpaineen hoitoa. Tärkeimpiä tekijöitä, joihin voit itse vaikuttaa, ovat suolan ja alkoholin käyttö, liikunta, ravinto ja ylipaino.

 • Vähennä suolan käyttöäsi mielellään alle 5 grammaan päivässä; tällä hetkellä saamme suolaa lähes tuplasti tämän määrän!
 • Kohtuullista alkoholinkäyttöäsi:
  • miehille alle 14 ja naisille alle 9 ravintola-annosta viikossa (1 ravintola-annos = pullo keskiolutta, 12 cl viiniä tai 4 cl väkeviä)
 • Lopeta tupakointi
 • Lisää liikuntaa: esimerkiksi reipasta kävelyä puoli tuntia 5 kertaa viikossa
 • Laihduta, jos sinulla on ylipainoa – jo 5–10 prosentilla on vaikutusta
 • Suosi ruokavaliossasi kalaa ja tyydyttymättömiä (ei kovia) rasvoja
 • Lisää kasvisten, juuresten, vihannesten, hedelmien ja marjojen syöntiä (puoli kiloa päivässä)
 • Lisää kuitua ravintoosi – ja päästäisin sen vehnänkin jo pannasta, kunhan se on täysjyvää
 • Huolehdi, että saat riittävästi kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia – näillä kaikilla on vaikutusta verenpaineeseen
 • Vältä lakritsia ja salmiakkia, sillä osalla meistä ne kohottavat verenpainetta jo pieninäkin määrinä.

(https://www.kaypahoito.fi/xmedia/khp/khp00016.pdf

Käytännön esimerkkejä verenpaineen laskemiseksi

Loppupelissä ei ole kyse kovinkaan isoista asioista, vaan arjen pienistä päätöksistä, joilla voi olla yllättävänkin iso vaikutus omaan terveyteen:

– Siirrä suolasirotin pöydältä kaappiin, jotta se ei ole näkyvillä; tällöin suolaa ei tule niin helposti lisättyä ruokaan.

– Sipsihimon iskiessä rouskuta mieluummin kourallinen pähkinöitä, ja saat samalla terveellisiä rasvoja.

– Olut- tai viinihimon iskiessä surauta pakastimeen kerätyistä marjoista sen sijaan terveellinen smoothie. Jos aineksia ei löydy suoraan kotoasi, hae ne lähikaupasta, mutta kävele mennen tullen.

– Jos olut- tai viinilasillinen on tällä kertaa tarpeen, nauti se hyvällä omallatunnolla, mutta päätä, että otat vain kohtuullisesti – että se jää siihen yhteen tai maksimissaan pariin lasilliseen

(https://www.kaypahoito.fi/xmedia/khp/khp00016.pdf

Milloin on syytä hakea apua?

Jos verenpaine nousee huolestuttavasti tai ilmenee terveysongelmia, on tärkeää hakeutua lääkärin vastaanotolle.. Ammattilainen voi arvioida tilanteesi ja suositella tarvittavia toimenpiteitä.

Tärkeintä on muistaa, että normaalin verenpaineen ylläpitäminen on investointi pitkäaikaiseen terveyteen. Pienet muutokset elämäntavoissa voivat tehdä suuren eron, ja säännöllinen terveydenhuolto varmistaa, että olet oikeilla raiteilla. Huolehdi itsestäsi ja pidä verenpaineesi tasapainossa terveellisten valintojen avulla.

Kumpi verenpaine on vaarallisempi? – Korkea vai matala verenpaine

Verenpaineen taso vaikuttaa merkittävästi terveyteemme, mutta kumpi on vaarallisempi, korkea vai matala verenpaine? Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä kahta ääripäätä ja selvitetään, milloin on syytä olla huolissaan.

Korkea verenpaine: Riskit ja seuraukset

Korkea verenpaine eli hypertensio on tila, jossa verenpaine on koholla pitkällä aikavälillä. Tämä tila asettaa suuren riskin sydän- ja verisuonitaudeille, aivohalvauksille sekä muiden terveyskomplikaatioiden kehittymiselle. Yleisesti ottaen korkea verenpaine vaatii huomiota ja hoitoa.

Matala verenpaine: Vaarat ja oireet

Matala verenpaine eli hypotensio on toinen ääripää, ja se voi myös aiheuttaa terveysongelmia. Matala verenpaine voi johtaa huimaukseen, heikkouden tunteeseen ja jopa pyörtymiseen. Se voi vaikuttaa verenkiertoon ja hapen saantiin elimille, mikä voi olla vaarallista erityisesti ikääntyneille.

Milloin korkea verenpaine on vaarallisempi?

Vaikka molemmat ääripäät voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, korkea verenpaine katsotaan yleisesti vaarallisemmaksi. Pitkään jatkuessaan se voi vaurioittaa sydäntä, valtimoita, aivoja ja muita elimiä. Seurauksena voi olla sydänkohtaus, aivohalvaus tai munuaisten vajaatoiminta.

Milloin matala verenpaine on huolestuttava?

Matala verenpaine ei yleensä ole vaarallista, mutta jos se aiheuttaa oireita kuten huimausta tai pyörtymistä, on syytä ottaa asia vakavasti. Erityisesti ikääntyneiden kohdalla matala verenpaine voi olla merkki jostain perussairaudesta ja vaatia lääkärin arviota.

Tasapaino on avainasemassa

Parasta on pyrkiä tasapainoiseen verenpaineeseen, joka on lähellä normaaleja viitearvoja. Elämäntapamuutokset, kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja stressinhallinta, voivat auttaa ylläpitämään terveellistä verenpainetta. Lääkärin ohjeiden mukaan toteutettu hoito on kuitenkin välttämätöntä, jos verenpaine poikkeaa normaalista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmat ääripäät, korkea ja matala verenpaine, voivat olla vaarallisia terveydelle. Säännöllinen terveydenhuollon seuranta auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja tekemään tarvittavat muutokset terveyden ylläpitämiseksi.

Verenpaineen mittaus: Ohjeet oikeanlaiseen seurantaan

Verenpaineen säännöllinen mittaus on tärkeää, erityisesti ikääntyneille. Kotona tapahtuva seuranta auttaa tunnistamaan mahdolliset muutokset ajoissa. Oikeanlaisen mittarin valinta ja mittausohjeiden noudattaminen ovat avainasemassa tarkan seurannan varmistamiseksi.

Miten mittaan verenpaineen oikein?

Kotona itse tehdyt verenpaineen mittaukset ovat luotettavin tapa saada selville normaali verenpaineen tasosi.

• Mittaa verenpaine ennen lääkkeiden ottamista aamulla klo 6–9 ja illalla klo 18–21.

• Käytä luotettavaa, mieluummin olkavarsimittaria.

• Varmista, että mansetti on oikean kokoinen.

• Aseta mansetti käteen, ja istu paikallasi rauhallisesti 5 minuuttia.

• Tee sekä aamu- että iltamittaukset 2 kertaa 1–2 minuutin välein.

• Laske mittausten keskiarvot ja kirjaa ne ylös (esim. verenpainekorttiin

https://www.svpy.fi/@Bin/171658/Verenpainekortti.pdf).

https://www.kaypahoito.fi/xmedia/khp/khp00016.pdf

Usein Kysytyt Kysymykset (UKK) – Verenpaine

 1. Mikä on verenpaine ja miten sitä kuvataan
  Yläpaine (systolinen) kuvaa sydämen supistumisvaihetta, ja alapaine (diastolinen) kertoo sydämen lepovaiheen paineen.Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Sen mittayksikkö on elohopeamillimetri eli mmHg.
 2. Milloin verenpaine on liian korkea?
  Verenpaineen tavoitearvo on kotona tehdyissä mittauksissa alle 135/85 mmHg, vastaanotolla alle 140/90 mmHg. Jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus, kuten diabetes tai krooninen munuaistauti, tavoite on tätäkin alhaisempi (esim. alle 130/80 mmHg). Korkea ikä ei sinänsä vaikuta tavoitteisiin, mutta käytännössä yli 80-vuotiailla tavoite voisi olla alle 150/90 mmHg. 
 3. Entä matala verenpaine? Milloin se on ongelmallista?
  Matalaa verenpainetta (hypotensio) pidetään yleensä ongelmallisena, jos se aiheuttaa oireita kuten huimausta, heikkoutta tai pyörtymistä. Se voi vaikuttaa verenkiertoon ja elimiin.
 4. Kuinka usein pitäisi mitata verenpainetta?
  Säännöllinen verenpaineen mittaaminen on suositeltavaa, erityisesti iäkkäillä ja riskiryhmiin kuuluvilla. Lääkäri voi antaa tarkemmat ohjeet, mutta usein suositellaan säännöllisiä mittauksia.
 5. Miten ylläpidän terveellistä verenpainetta?
  Terveellinen elämäntapa, kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, stressinhallinta ja tupakoinnin välttäminen, auttavat ylläpitämään terveellistä verenpainetta.
 6. Miksi korkea verenpaine on vaarallista?
  Korkea verenpaine voi vaurioittaa valtimoita, sydäntä, aivoja ja muita elimiä, lisäten sydän- ja verisuonitautien riskiä. Se voi johtaa vakaviin terveyskomplikaatioihin, kuten sydänkohtauksiin tai aivohalvauksiin.
 7. Onko verenpainetta mahdollista alentaa ilman lääkitystä?
  Kyllä, terveelliset elämäntapamuutokset voivat auttaa alentamaan verenpainetta ilman lääkitystä. Tämä sisältää ruokavalion muutokset, liikunnan lisäämisen ja stressinhallinnan.
 8. Milloin pitäisi hakea lääkärin apua verenpaineen suhteen?
  Jos verenpaine on toistuvasti korkea tai matala, tai jos ilmenee voimakkaita oireita, kuten rintakipua, hengenahdistusta tai voimakasta päänsärkyä, on tärkeää hakeutua lääkärin arvioon ja ohjaukseen.
 9. Voiko verenpaine vaihdella päivän aikana?
  Kyllä, verenpaine voi vaihdella päivän aikana. Se voi olla korkeampi fyysisen rasituksen tai stressin aikana ja laskea levossa. Säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan mahdolliset vaihtelut.
 10. Miten turvaan terveyteni ikääntyessäni verenpaineen suhteen?
  Säännöllinen terveydenhuollon seuranta, terveelliset elämäntavat ja lääkärin antamat ohjeet auttavat ylläpitämään terveellistä verenpainetta ikääntyessä. Ongelmien ilmetessä hakeudu ajoissa ammattilaisen apuun.

Vastuuvapauslauseke:

 • Sisällön tuottaja tai kirjoittaja ei ole lääkäri. Tarvittaessa käänny aina hoitavan lääkärisi puoleen, myös mielenterveydellisissä asioissa. Älä koskaan aloita tai lopeta minkäänlaisten lääkkeiden käyttöä ilman että otat yhteyttä lääketieteelliseen tahoon.
 • Käyttämällä tätä verkkosivustoa, sen tuottamia palveluita tai tuotteita ymmärrät, että käytät em. asioita vapaaehtoisesti ja olet henkilökohtaisesti vastuussa omista valinnoistasi, toimistasi ja niiden aiheuttamista riskeistä sekä nyt että tulevaisuudessa. Sitoudut käyttämään omaa harkintaa ja asianmukaista huolellisuutta myös jos tai ennen kuin otat käyttöösi jonkin ehdotuksen tai opastuksen tältä verkkosivustolta
Scroll to Top