Lääkehoidon päivää vietetään torstaina 17.3.2022 teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”.

Kysy ja keskustele lääkehoidostasi! – Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen teemapäivä

Lääkehoidon päivää vietetään torstaina 17.3.2022 teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”. Päivän tavoitteena on rohkaista sekä lääkkeiden käyttäjiä että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kysymään ja keskustelemaan lääkkeistä ja lääkehoidosta. Tavoite on yhteinen! Kysyä ja keskustella voi esimerkiksi lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai apteekissa asioidessaan joko kasvotusten tai etäyhteyksien avulla. Siinä missä osalle sähköisten palveluiden tai digisovellusten käyttö on helppoa, osalle ”pelkkä” älypuhelimen käyttö voi olla haasteellista. Kukaan ei kuitenkaan saa jäädä yksin lääkehoitonsa kanssa.

Lääkehoidon toteuttaminen on yhteispeliä

Lääkkeen käyttäjä on oman lääkehoitonsa paras asiantuntija. Tavoitteena on, että lääkehoito sujuu hyvin arjessa. Tämä toteutuu, kun hoidon tavoitteet ovat selvät ja lääkkeen käyttäjä osaa ottaa lääkkeitä yhdessä lääkärin kanssa sovitun mukaisesti. Omaa vointia ja sen mahdollisia muutoksia kannattaa seurata. Jos lääke ei auta tai se aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia tai jokin muu lääkkeen ottamisessa askarruttaa, kannattaa se kertoa terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselle. Sekin kannattaa ottaa puheeksi, jos rahat eivät riitä lääkkeisiin. Näin lääkäri voi huomioida sen esimerkiksi lääkettä valittaessa.

Lääkityslista on ajan tasalla oleva listaus kaikista käyttämistäsi lääkkeistä

Lääkityslistasta käy ilmi lääkityksen kokonaisuus. Lääkityslistaan merkitään paitsi reseptilääkkeet ja rokotteet, myös mahdolliset itsehoitolääkkeet. Lisäksi listaan on hyvä kirjata käytössä olevat ravintolisät (nk. luontaistuotteet), sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Lääkityslista on tärkeä, sillä ajantasaista tietoa käytössä olevista lääkkeistä ei aina löydy tietojärjestelmistä. Lääkityslistan avulla lääkkeen käyttäjä tuntee itse lääkkeensä ja niiden käyttötarkoitukset paremmin ja lääkkeistä on helpompi keskustella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Valmiita lääkityslistapohjia saat apteekista, terveydenhuollosta tai niitä voi täyttää ja tulostaa verkossa. Lääkityslistaan kannattaa merkitä oman nimen lisäksi myös sen laatimispäivämäärä ja päivittää lista aina, kun lääkityksessä tapahtuu muutoksia.

Kysy neuvoa terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselta lääkityslistan laatimiseksi, jos sinulla ei vielä ole sellaista!

Lisätietoja lääkityslistasta: www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/laakityslista

Tervetuloa Lääkehoidon päivän valtakunnalliseen webinaariin 17.3. klo 1315!

Lääkehoidon päivän 2022 valtakunnallisena tilaisuutena järjestetään ”Lääkehoitosi digiajassa” webinaari torstaina 17.3. klo 13–15. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja vuorovaikutteisia keskusteluja, joihin osallistuvat sekä terveydenhuollon ammattilaiset että lääkkeen käyttäjä ja omaishoitaja. Tilaisuus on avoin kaikille, eikä osallistuminen vaadi ilmoittautumista.

Lisätietoja webinaarista: www.fimea.fi/-/tervetuloa-laakehoidon-paivan-webinaariin-17.3.2022

Webinaarin linkki: https://superliitto.videosync.fi/laakehoidon-paiva

Lääkehoidon päivää on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Päivän suunnittelusta vastaa Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto, jota koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kirjoittaja:
Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea


Scroll to Top