Huoli-Ilmoituksen tekeminen

llamppu ajatus käsi

Huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä

Eli viralliselta nimeltään “ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta”.

Oletko huolissasi iäkkäästä henkilöstä ja hänen mahdollisesta avun tai tuen tarpeesta? Tällöin voit tehdä huoli-ilmoituksen hänen palveluntarpeestaan.


Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka vain, myös anonyymisti. Pienikin huoli riittää ilmoituksen tekemiseen.
Huoli voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, talouteen, jaksamiseen tai terveyteen.
Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Mikä on huoli-ilmoitus?

  • Ilmoitus tehdään, kun herää huoli iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.
  • Suosittelemme, että kerrot huolen kohteena olevalle henkilölle ilmoituksen tekemisestä.
  • Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut yksityishenkilö tai viranomainen.
  • Voit ilmoittaa huolestasi ikääntyneiden palveluohjaukseen puhelinaikoina tai sähköpostitse. (Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.)
  • Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä ja välittömiä toimenpiteistä vaativissa tilanteissa, ole yhteydessä alueesi sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai suoraan hätänumeroon 112!
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö ilmoittaa henkilöstä viranomaisohjeistusten mukaisesti oikealle taholle.
  • Huomaathan, että ilmoituksen vastaanottaja ei voi antaa huoli-ilmoituksen tekijälle tietoa asian etenemisestä yksityishenkilöön liittyvän vaitiolovelvollisuuden vuoksi.
  • Huoli-ilmoitus käsitellään viimeistään seitsemän arkipäivän aikana.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.

Mitä ilmoituksen tekemisestä seuraa?

Se, mitä huoli-ilmoituksen tekemisestä konkreettisesti seuraa, riippuu ilmoituksen sisällöstä. Myös kuntien toimintatavoissa saattaa olla eroja.
Tyypillinen huoli-ilmoituksen seuraus voi olla esimerkiksi, että ikääntyneelle hankitaan kotihoidon palveluita. Tai mikäli vanhus ei pärjää enää kotona, hänelle etsitään laitospaikka.
Mikäli ikääntyneellä on omaisia, he usein osallistuvat prosessiin.

Mihin huoli-ilmoitus tehdään?

Huoli-ilmoitus tehdään oman kunnan sosiaalityöntekijälle, jonka yhteystiedot löytyvät muun muassa kunnan nettisivuilta. Sen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse, toki myös tapaamalla sosiaalityöntekijän kasvotusten.
Löydät JOKAISEN SUOMEN KUNNAN omat seniorisivut tätä kautta: https://seniori.info/hyvinvointialueet/

Valli ry on koostanut esimerkit, kuinka toimia tarkemmin eri tilanteissa: https://www.valli.fi/tyomuotomme/etsivan-vanhustyon-verkostokeskus/huoli-ilmoitus/

MAISA, pääkaupunkiseutu

Esimerkiksi: Jos olet huolissasi yli 65-vuotiaasta pääkaupunkilaisesta, voit tehdä ilmoituksen myös sähköisesti MAISA:ssa.

Maisa on asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottia käyttävien kuntien ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasportaali.
Maisaa voivat käyttää kaikki Helsingin, Vantaan, Keravan ja Kauniaisten sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan alueella asuvat 10 vuotta täyttäneet henkilöt.

Lisäksi Maisaa voivat käyttää:

Henkilöt, jotka eivät asu HUSin alueella, mutta ovat asiakkaana/potilaana HUSin, Helsingin, Vantaan, Keravan tai Kauniaisten sosiaali- tai terveyspalveluissa.

Henkilöt, jotka eivät asu HUSin alueella, mutta heidän alaikäinen lapsensa on asiakkaana/potilaana HUSissa tai Helsingin, Vantaan, Keravan tai Kauniaisten sosiaali- tai terveyspalveluissa, voivat asioida Maisassa lapsensa puolesta.

Henkilöt, jotka eivät asu HUSin alueella, mutta toimivat HUSin, Helsingin, Vantaan, Keravan tai Kauniaisten palvelujen piirissä olevan henkilön puolesta-asioijana, voivat asioida Maisassa ko. henkilön puolesta.

Scroll to Top