Kela-taksi opas

Opas KELA-taksin käyttöön. Kysymyksiä, vastauksia ja vinkkejä.

Tämä opas on tehty helpottamaan KELA-taksin käyttämistä ja kertomaan vastauksia eniten kysyttyihin kysymyksiin taksin käyttöön liittyen. Opas on tehty Kela:n, etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö, sairaanhoito- ja matkakorvausryhmän ystävällisellä avulla.

Kela-taksi ja kuinka se toimii?

Kela-taksi on osa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, ja se tarjoaa kattavaa kuljetuspalvelua niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai ovat vaikeassa elämäntilanteessa. Tämä artikkeli antaa kattavan yleiskatsauksen Kela-taksin palveluista, käytännöistä ja siitä, miten se helpottaa ihmisten arkea.

Mikä on Kela-taksi?

Kela-taksilla tarkoitetaan taksia, joka tilataan alueellisesta tilausnumerosta, ja jolla matkustetaan terveydentilan tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi terveydenhuoltoon, sairauteen tai esimerkiksi Kelan kuntoutukseen liittyen.

Jokaisessa Suomen maakunnassa (Ahvenanmaata lukuun ottamatta*) toimii kaksi Kelan kilpailuttamaa palveluntuottajaa, joista asiakas voi valita, kumman tilausvälityskeskuksesta tilaa taksin.

 *Ahvenanmaalla taksi tilataan poikkeuksellisesti suoraan autoilijalta.

Kuka on oikeutettu Kela-taksiin?

Kelasta voi saada matkakorvausta sairauden hoidon, raskauden, synnytyksen ja kuntoutuksen (kun asiakkaalla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös) vuoksi tehtävistä matkoista julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Kela-taksiin on oikeutettu asiakas, joka ei terveydentilansa vuoksi pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä tai alueella, jossa asiakas asuu, ei ole joukkoliikennettä käytettävissä.

Huom. Yksityiseen terveydenhoitoon tehtävä matka on korvattava vain, jos siellä saatava hoito on Kela-korvattavaa. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset muuttuivat 1.1.2023. Lisätietoa yksityisen terveydenhoidon korvattavuudesta löytyy Kelan verkkosivuilta Sairaanhoitokorvaukset | Henkilöasiakkaat | Kela

Perusperiaatteena näistä matkoista myönnetään korvaus halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo kuten linja-auto tai juna. Jos julkista liikennettä ei voida asiakkaan terveydentilan tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi käyttää, korvausta voi saada esimerkiksi oman auton tai Kela-taksin käytöstä.

 Tarkempaa tietoa löytyy Kelan verkkosivuilta Kelan korvaama taksimatka | Henkilöasiakkaat | Kela

Mistä todistus Kela-taksin käyttöön?

Jos taksia joudutaan käyttämään terveydentilan vuoksi, terveydenhuolto kirjoittaa asiakkaalle käynnin yhteydessä todistuksen matkakorvausta varten (SV 67). Todistus säilytetään itsellä 6 kuukauden ajan, ja Kela pyytää todistusta tarvittaessa. Jos terveydenhuollon edustaja tilaa alueellisesta taksien tilausvälityskeskuksesta paluumatkan asiakkaan terveydentilan perusteella, erillistä todistusta ei tarvita. Tilauspuhelu vastaa todistuksella annettavia tietoja.

Huom. Mikäli terveydenhuollosta myönnetään SV 67 -todistus pitkäaikaisesta oikeudesta taksin käyttöön, tulee tämä todistus toimittaa Kelaan. Tämän jälkeen ei todistuksen voimassaoloaikana enää tarvita uutta todistusta matkustettaessa terveydenhuoltoon, vaan tiedot siirtyvät Kelasta suoraan tilausvälityskeskukselle.

Miten tilata Kela-taksi?

Kela-taksi tilataan asiakkaan oman maakunnan tilausvälitysnumerosta, joita on jokaisen maakunnan alueella kaksi. Kelan verkkosivuilta löytyy tarkemmat Kela-taksin tilaamisohjeet, joihin on hyvä tutustua huolellisesti:  Näin tilaat Kela-taksin | Henkilöasiakkaat | Kela

Mistä löytää oman alueen puhelinnumerot?

Kunkin maakunnan alueelliset tilausvälitysnumerot löytyvät Kelan verkkosivuilta Näin tilaat Kela-taksin | Henkilöasiakkaat | Kela

Tarkista alueesi tilausnumerot:

Soitto alueelliseen tilausnumeroon on maksuton.  Tarkista aina ajankohtaiset tilausnumerot KELA:n sivuilta maakunnittain sekä yhteystiedot palautteen antamista varten. Jos et tiedä mihin alueeseen kuntasi kuuluu, voit tarkistaa sen kuntalistasta (pdf)

Paljonko Kela-taksi maksaa?

Asiakas maksaa Kela-taksimatkasta vain omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on enintään 25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohden. Lyhyemmillä matkoilla tämä maksettava omavastuuosuus voi myös olla pienempi. Kela-taksilla tehdyn matkan kustannus kerryttää vuotuista 300 euron vuosiomavastuuta automaattisesti sen jälkeen, kun kyseinen matka on käsitelty Kelassa. Maksetusta omavastuuosuudesta ei siis tarvitse hakea korvausta erikseen.

Mikäli vuotuinen 300 euron omavastuukertymä eli ns. matkakatto täyttyy, ei asiakas maksa loppuvuoden Kela-taksimatkoista mitään. Tieto matkakaton täyttymisestä näkyy automaattisesti taksiautoilijalle, joten matkakaton täytyttyä omavastuuosuutta ei taksimatkoista peritä. Kalenterivuoden vaihtuessa matkakaton kertyminen alkaa jälleen alusta.

Mitä matkoja Kela ei korvaa?

Kelan maksamat matkakorvaukset on tarkoitettu sairauden hoidon, raskauden, synnytyksen ja kuntoutuksen (kun asiakkaalla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös) vuoksi tehtäviin matkoihin julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Tämä tarkoittaa, että esim. vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat (ns. sote-taksi) eivät ole Kela-korvattavia.

Terveydenhuoltoon suuntautuvien matkojen suhteen tulee myös huomioida, että ennaltaehkäisevään hoitoon tehdyt matkat, esim. rokotus-, seulonta- ja terveystarkastusmatkat, eivät ole Kela-korvattavia.

Lisätietoa Kelan korvaamista matkoista, ja mm. tarkempi listaus matkoista, joita Kela ei korvaa: Matkakorvaukset | Henkilöasiakkaat | Kela

Pitääkö Kela-taksi maksaa heti?

Asiakkaalla on oikeus maksaa matkan omavastuuosuus käteisellä, yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla (lähimaksulla, jos autossa on lähimaksuominaisuus) tai laskulla jälkikäteen. Huomioitavaa on, että laskulla maksettaessa autoilijalla on oikeus periä laskutuslisä.

Jos asiakkaalla on toimeentulotuen maksusitoumus, autoilija laskuttaa omavastuuosuuden Kelasta.

Saako Kela-taksissa olla saattaja mukana?

Saattajan matkakulut korvataan, kun terveydenhuoltohenkilökunta on katsonut, että asiakkaan terveydentila edellyttää saattajaa. Terveydenhuolto merkitsee tämän SV 67 -todistukseen. Yleensä mukana voi olla yksi saattaja.  Jos saattajan tarve on ilmeinen, erillistä selvitystä ei tarvita. Saattajan tarve on ilmeinen esimerkiksi silloin, jos asiakas on lapsi tai huonokuntoinen vanhus.

Huomaa, että saattajan matkasta saa korvauksen siltä osalta matkaa, jonka asiakas ja hänen saattajansa matkustavat yhdessä. Saattajan matkaa omasta kotoaan asiakkaan luokse/luota ei korvata.

SV 67 -todistuksen kirjoittaa terveydenhuollon edustaja.

Saattajan yksin tekemä matka korvataan enintään siltä matkan osuudelta, joka aiheutuisi asiakkaan kotiosoitteesta aloitettuna tai sinne päättyen. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa asiakas jää hoitoon ja saattaja matkustaa takaisin yksin. Saattajan yksin tekemä matka korvataan yleensä halvimman matkustustavan mukaan.

Mitä tehdä kun Kela-taksi ei tule?

Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakas saa taksin tilauksensa mukaisesti. Ennalta tilatun taksin pitäisi saapua 15 minuutin kuluessa tilauspuhelussa sovitusta noutoajasta. Jos taksi ei tule, tulee asiakkaan soittaa siihen tilausvälitysnumeroon, josta taksi on tilattu. Huom. Taksia ei tule tilata esim. “varmuuden vuoksi” maakunnan molemmilta palveluntuottajilta.

Jos palveluntuottaja ei pysty järjestämään matkaa tilauksen mukaisesti, heidän täytyy järjestää asiakkaalle korvaava kyyti. Jos tämä ei ole mahdollista ja asiakas joutuu itse järjestämään kuljetuksen, palveluntuottaja korvaa siitä aiheutuneet tarpeelliset kustannukset kokonaisuudessaan. Asiakas ei siis maksa korvaavasta kuljetuksesta omavastuuosuutta.

Tällaiset korvaavasta kuljetuksesta koituneet kustannukset tulee hakea siltä palveluntuottajalta, jolta alkuperäinen taksimatka on tilattu.

Vinkki: Ajan saatossa tietoja päivitetään ja jotkin seikat voivat muuttua. Kelan ylläpitämiltä verkkosivuilta löytyy aina ajantasainen tieto. Suosittelemme tutustumaan ja seuraamaan Kela-takseihin ja matkakorvauksiin liittyviä asioita Kelan verkkosivuilla Matkakorvaukset | Henkilöasiakkaat | Kela .

Scroll to Top