Toimeentulotuki eläkeläiselle

Toimeentulotuki eläkeläiselle, tukiopas

OSA 6: Toimeentulotuki eläkeläiselle

Yleistä toimeentulotuesta

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Se koostuu kolmesta osasta:

Perustoimeentulotuki
Suuri-tukiopas-elakelaiset

Tämä artikkeli kuuluu “Suuri tukiopas eläkeläisille” – oppaaseen, joka sisältää selkeitä ja havainnollisia ohjeita/vinkkejä senioreille tukiviidakossa selviytymiseen.

1. Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Oikeus siihen ratkaistaan tulojen, varojen ja menojen laskelmalla. Perusosalla katetaan jokapäiväisen elämän välttämättömiä menoja, kuten ruokaa ja vaatteita. Muita perusmenoja ovat esimerkiksi kohtuulliset asumismenot ja terveydenhuollon menot.

Perustoimeentulotuen saamisen edellytykset:

 • Suomen asuinpaikka tai vakinainen oleskelu
 • Tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin
 • Ensisijaiset etuudet on haettu (esim. työttömyysturva, asumistuki)

Perustoimeentulotuen hakeminen:

Lisätietoja perustoimeentulotuesta:


2. Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voi hakea hyvinvointialueelta, jos perustoimeentulotuki ei kata kaikkia menoja. Täydentävää tukea voidaan myöntää esimerkiksi erityisistä terveydenhuollon menoista tai kalliista asumisesta aiheutuviin kuluihin.

Kuka voi hakea?

Täydentävää toimeentulotukea voivat hakea:

 • Henkilöt, jotka saavat jo perustoimeentulotukea
 • Henkilöt, joiden tulot ja varat eivät riitä kattamaan erityismenoja

Mitä menoja täydentävällä toimeentulotuella voi kattaa?

Täydentävällä toimeentulotuella voi kattaa esimerkiksi:

 • Ylimääräiset asumismenot (esim. korkea vuokra, kalliimpi asuinalue)
 • Erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esim. vammaisuudesta, sairaudesta tai lasten harrastuksista johtuvat menot)
 • Muut poikkeukselliset menot (esim. kodin perustaminen, äkillinen kriisitilanne)

Miten täydentävää toimeentulotukea haetaan?

Täydentävää toimeentulotukea haetaan hyvinvointialueen sosiaalitoimistolta. Hakuprosessiin kuuluu:

Hakemuksen käsittelyaika ja päätöksenteko:

Päätös täydentävästä toimeentulotuesta tehdään harkinnanvaraisesti, eikä siihen ole automaattista oikeutta. Päätöksenteossa otetaan huomioon mm. hakijan tulot ja varat, asumismenot, erityistarpeet ja elämäntilanne. Päätös on saatava kohtuullisessa ajassa.

Valitusmahdollisuudet:

Jos olet tyytymätön sosiaalitoimen päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Täydentävän toimeentulotuen hakeminen – vinkkejä:

 • Kerää kaikki tarvittavat dokumentit valmiiksi.
 • Ole rehellinen ja avoin hakemuksessa.
 • Perustele menosi selkeästi.
 • Kysy neuvoa sosiaalitoimesta, jos olet epävarma.

3. Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hyvinvointialueelta, jos se edistää sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista tai ehkäisee syrjäytymistä. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää esimerkiksi velkojen hoitoon tai työelämään paluun tukemiseen.

Mitä ehkäisevä toimeentulotuki on?

Ehkäisevä toimeentulotuki on hyvinvointialueen myöntämä tuki, jonka tarkoituksena on:

 • Turvata henkilön tai perheen asuminen
 • Lieventää taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia
 • Edistää omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä

Kuka voi hakea ehkäisevää toimeentulotukea?

Ehkäisevää toimeentulotukea voivat hakea:

 • Henkilöt, jotka ovat vaarassa joutua taloudellisiin vaikeuksiin
 • Henkilöt, joiden asuminen on uhattuna
 • Henkilöt, jotka tarvitsevat apua omaan selviytymiseensä

Mitä ehkäisevällä toimeentulotuella voi rahoittaa?

Ehkäisevällä toimeentulotuella voi rahoittaa esimerkiksi:

 • Vuokranmaksua
 • Asuntolainan lyhennyksiä
 • Energiamaksuja
 • Muita asumiseen liittyviä menoja
 • Välttämättömiä tavaroita ja palveluja
 • Toimenpiteitä, jotka edistävät omatoimista suoriutumista

Miten ehkäisevää toimeentulotukea haetaan?

Ehkäisevää toimeentulotukea haetaan hyvinvointialueen sosiaalitoimistolta. Hakuprosessiin kuuluu:

 • Hakemuksen täyttäminen
 • Tarvittavien liitteiden toimittaminen
 • Haastattelu sosiaalitoimen kanssa

Päätöksenteko ja valitusmahdollisuudet:

Päätös ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään harkinnanvaraisesti. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Muita huomioita:

 • Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet vaihtelevat eri hyvinvointialueilla.
 • On tärkeää olla aktiivinen ja hakeutua avun piiriin varhaisessa vaiheessa.

Löydät Hyvinvointialueet tästä:


Lisätietoja täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta:

Usein kysyttyjä kysymyksiä toimeentulotuesta

Kuka voi saada toimeentulotukea?

Toimeentulotukea voi saada henkilö, joka ei saa tarpeenmukaista toimeentuloa omasta työstään tai sosiaaliturvasta. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi etuudeksi, kun muita tuloja tai varoja ei ole tai ne ovat vähäiset.

Mistä toimeentulotukea haetaan?

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan omasta hyvinvointialueelta.

Miten toimeentulotukea haetaan?

Perustoimeentulotukea haetaan verkossa OmaKelassa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan yleensä lomakkeella, jonka voi löytää oman hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Mitä liitteitä toimeentulotukihakemukseen tarvitaan?

Perustoimeentulotukihakemukseen tarvitaan liitteitä, jotka osoittavat hakijan tulot, varat ja menot. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen liitteet vaihtelevat hyvinvointialueittain.

Miten nopeasti toimeentulotukihakemus käsitellään?

Kelan on tehtävä perustoimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Hyvinvointialueen on tehtävä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päätös kohtuullisessa ajassa.

Mitä toimeentulotuella voi kattaa?

Toimeentulotuella voi kattaa välttämättömiä elämänmenoja, kuten ruokaa, vaatteita, asumista ja terveydenhuoltoa.

Mistä saan lisätietoa toimeentulotuesta?

Lisätietoa toimeentulotuesta saa Kelan ja hyvinvointialueiden verkkosivuilta sekä sosiaalialan järjestöistä.

Voiko eläkkeellä saada toimeentulotukea?

Kyllä, eläkkeellä voi saada toimeentulotukea.

Eläkkeensaajat voivat hakea toimeentulotukea Kelasta, jos heidän eläkkeensä ja muut tulonsa eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten sitä myönnetään vain, jos kaikki muut avunsaantimahdollisuudet on käytetty.

Ennen toimeentulotuen hakemista eläkeläisen tulee:

 • Hakea kaikkia mahdollisia eläkettä ja muita etuuksia, kuten kansaneläkettä, takuueläkettä, työeläkettä ja eläkkeensaajan asumistukea.
 • Selvittää, onko mahdollista saada apua muilta tahoilta, kuten perheenjäseniltä, ystäviltä tai hyväntekeväisyysjärjestöiltä.

Muita huomioita

 • Kiireelliset tilanteet: Jos tarvitset toimeentulotukea kiireellisesti, ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun (020 692 207) tai käy Kelan palvelupisteessä.
 • Muutokset tuloissa tai elämäntilanteessa: Ilmoita tulojen tai elämäntilanteen muutoksista Kelaan tai hyvinvointialueelle.
 • Yhteistyö Kelan ja hyvinvointialueen välillä: Kela ja hyvinvointialue tekevät yhteistyötä toimeentulotukiasioissa.

Lähteet ja lisätietoa: KELA.fi

Tutustu myös muihin artikkeleihimme:

 • Paljonko on lääkekatto vuonna 2024, saanko korvauksia lääkkeistä?
  Paljonko on lääkekatto vuonna 2024, saanko korvauksia lääkkeistä?Lääkekorvaukset ovat keskeinen osa Suomen sosiaaliturvaa.
 • Eläkettä saavan hoitotuki
  Eläkettä saavan hoitotuki. Mitä se tarkoittaa, mitä se kattaa, kuka voi hakea, ja kuinka hakuprosessi toimii.
 • Kuinka käytän pankkikorttia turvallisesti?
  8 vinkkiä pankkikortin käyttämiseen. Turvallinen pankkikortin käyttö on tärkeää meille kaikille ja erityisesti senioreille, jotka voivat olla alttiimpia huijauksille ja väärinkäytöksille. Tässä artikkelissa esitellään S-Pankin, Nordean, Danske Bankin ja Osuuspankin turvallisuuskäytännöt ja -suositukset, jotka auttavat vähentämään riskejä.
 • Toimeentulotuki eläkeläiselle
  Etsitkö tietoa, mitä toimeentulotuki eläkeläisille tarkoittaa? Lue selkeä opas eläkeläisten tuista: mitä tukia saat, kuinka paljon ja miten haetaan.
 • Turvallinen netinkäyttäminen senioreille, lue vinkit!
  Digiteknologia on tullut jäädäkseen, ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat rajattomat. Erityisesti senioreille teknologia voi avata uusia ovia ja parantaa elämänlaatua merkittävästi. Vaikka teknologian oppiminen voi aluksi tuntua haastavalta, muutama yksinkertainen askel auttaa pääsemään alkuun ja hyötymään sen tarjoamista eduista.
Scroll to Top