Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki, tukiopas kansi

OSA 5: Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu helpottamaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Toimintakyvyn tulee olla heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Oletko oikeutettu hoitotukeen?

Hoitotukea voi hakea 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa:

 • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • Takuueläkettä
 • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
 • Vastaavia etuuksia ulkomailta

Hoitotukea ei makseta osatyökyvyttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen tai työttömyyseläkkeen saajille. Tällöin voi olla oikeutettu saamaan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Lisäksi täytyy täyttyä seuraavat edellytykset saadakseen eläkkeensaajan hoitotukea:

 • Avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella
 • Toimintakyky alentunut vähintään vuoden ajan
 • Ohjauksen ja valvonnan tarve

Miten suuri on eläkkeensaajan hoitotuki?

Hoitotuki maksetaan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella kolmeen ryhmään porrastettuna:

 • Perushoitotuki (83,34 €/kk): Viikoittainen avuntarve tai ohjauksen ja valvonnan tarve henkilökohtaisissa toiminnoissa. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen.
 • Korotettu hoitotuki (181,56 €/kk): Jokapäiväinen aikaa vievää avun tarve useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai säännöllinen ohjauksen ja valvonnan tarve.
 • Ylin hoitotuki (383,92 €/kk): Ympärivuorokautinen tarve toisen henkilön hoitoon ja valvontaan.

Esimerkkejä:

 • Perushoitotuki: Henkilö tarvitsee apua pukeutumisessa ja peseytymisessä.
 • Korotettu hoitotuki: Henkilö tarvitsee apua lähes kaikissa toiminnoissaan ja häntä on valvottava kaatumisvaaran vuoksi.
 • Ylin hoitotuki: Henkilö on vuoteenomana ja tarvitsee apua kaikissa toiminnoissaan.
Suuri-tukiopas-elakelaiset

Tämä artikkeli kuuluu “Suuri tukiopas eläkeläisille” – oppaaseen, joka sisältää selkeitä ja havainnollisia ohjeita/vinkkejä senioreille tukiviidakossa selviytymiseen.

Milloin hoitotuki maksetaan?

Hoitotuki maksetaan kuun 7. päivä. Se maksetaan asiakkaan pankkitilille ja on verotonta tuloa.

Muuta huomioitavaa

 • Hoitotuki on verotonta tuloa.
 • Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.
 • Hoitotukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.

Tulojen ja muiden etuuksien vaikutus:

Muilla tuloilla tai omaisuudella ei ole vaikutusta hoitotukeen. Tapaturma- tai liikennevakuutuksesta maksettava hoitotuki tai haittalisä vähentää hoitotuen määrää. Ulkomailta saatavat vastaavat etuudet voivat myös vaikuttaa hoitotukeen.

Erityiskustannukset

Jos sinulla on oikeus perushoitotukeen ja sinulla on sairaudesta tai vammasta aiheutuvia jatkuvia ja ylimääräisiä erityiskustannuksia, voit saada korotettua hoitotukea. Erityiskustannuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Kotipalvelut, tukipalvelut ja kotisairaanhoito
 • Palveluasuminen ja tuettu asuminen
 • Laitos- ja sairaalahoito
 • Lääkärin ja hammaslääkärin palkkiot
 • Kuntoutus
 • Matkakustannukset
 • Lääkekustannukset

Mitä erityiskustannukset eivät ole:

 • Hoiva, vaatteet, ruoka ja terveys
 • Liikkuminen, koti ja vapaa-aika
 • Palkat, palkkiot ja matkakorvaukset

Mistä hoitotukea haetaan?

Hoitotukea haetaan Kelasta. Lisätietoja löydät Kelan verkkosivuilta ja eläkettä saavan hoitotukihakemuslomakkeen (EV 256) https://www.kela.fi/api/benefit-forms/EV256.pdf

Yhteenveto:

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon avuntarpeen ja ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Tuen määrä riippuu myös mahdollisista erityiskustannuksista. Muilla tuloilla tai omaisuudella ei ole vaikutusta hoitotukeen.

Lisätietoja ja lähteet:

Tutustu myös muihin artikkeleihimme:

 • Paljonko on lääkekatto vuonna 2024, saanko korvauksia lääkkeistä?
  Paljonko on lääkekatto vuonna 2024, saanko korvauksia lääkkeistä?Lääkekorvaukset ovat keskeinen osa Suomen sosiaaliturvaa.
 • Eläkettä saavan hoitotuki
  Eläkettä saavan hoitotuki. Mitä se tarkoittaa, mitä se kattaa, kuka voi hakea, ja kuinka hakuprosessi toimii.
 • Kuinka käytän pankkikorttia turvallisesti?
  8 vinkkiä pankkikortin käyttämiseen. Turvallinen pankkikortin käyttö on tärkeää meille kaikille ja erityisesti senioreille, jotka voivat olla alttiimpia huijauksille ja väärinkäytöksille. Tässä artikkelissa esitellään S-Pankin, Nordean, Danske Bankin ja Osuuspankin turvallisuuskäytännöt ja -suositukset, jotka auttavat vähentämään riskejä.
 • Toimeentulotuki eläkeläiselle
  Etsitkö tietoa, mitä toimeentulotuki eläkeläisille tarkoittaa? Lue selkeä opas eläkeläisten tuista: mitä tukia saat, kuinka paljon ja miten haetaan.
 • Turvallinen netinkäyttäminen senioreille, lue vinkit!
  Digiteknologia on tullut jäädäkseen, ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat rajattomat. Erityisesti senioreille teknologia voi avata uusia ovia ja parantaa elämänlaatua merkittävästi. Vaikka teknologian oppiminen voi aluksi tuntua haastavalta, muutama yksinkertainen askel auttaa pääsemään alkuun ja hyötymään sen tarjoamista eduista.
Scroll to Top